Вітаю Вас Гість | RSS
Чт
2021-06-24, 19:06
сайт Сахновщинської селищної ради
Головна Публічна інформація Реєстрація Вхід
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Погано
3. Жахливо
4. Добре
5. Непогано
Всього відповідей: 9

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Сахновщинського селищного голови

від   04 березня 2016 року                                                                 № 23

Про доступ до публічної інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сахновщинська селищна рада:

1. Встановити, що:

1.1. Сахновщинська селищна рада  є розпорядником інформації, що знаходиться в її володінні:

- щодо використання бюджетних коштів;

- пов’язаної з виконанням делегованих суб'єктами владних повноважень обов’язків;

- що становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації).

1.2. Надавачами інформації є працівники Сахновщинської селищної ради , які за дорученням селищного голови чи інших уповноважених на те посадових осіб виконують підготовку відповіді на запит або надають її за своїм підписом.

1.3. Конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація є інформацією з обмеженим доступом. Віднесення інформації до такої та її надання здійснюється з дотриманням особливостей, передбачених законодавством.

1.4. Відповідь про задоволення запиту на інформацію може бути надана у формі, в якій подано запит, письмовій формі, чи у спосіб, обраний запитувачем.

2. Призначити Чумак Н.С.,  яка  забезпечує окрему реєстрацію, облік та збереження запитів на інформацію. Здійснює невідкладне інформування селищного голови про запити на інформацію, що надійшли. Виконує постановку запитів на контроль відповідно до передбаченого Законом строку для надання відповіді (п'ять робочих днів з дня отримання запиту, а у випадку його обґрунтованої терміновості, а саме: запит на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян тощо – 48 годин з дня отримання запиту). За наявності резолюції селищного голови про встановлення більш стислого терміну для надання відповіді або продовження строку розгляду запиту через обставини, що ускладнюють підготовку відповіді, постановку на контроль здійснювати відповідно до визначеного селищним головою терміну. Здійснює невідкладне направлення запиту з резолюцією селищного голови або іншої уповноваженої особи надавачеві інформації.

3. Призначити надавачами  інформації :

Хорошевську Ю.А., Щеглеватих С.В., Бондаря В.А., Штефу О.А., Сидоренко Т.І., Олєйнік Ю.В., Роман В.О., Кунденко Г.П.

4. Надавачам інформації:

4.1. Забезпечити надання достовірної, точної, повної інформації на запит відповідно до встановленого строку, а у випадку його продовження – також підготовку та направлення запитувачеві письмового повідомлення про це (за Формою 2) згідно з Законом

4.2. Здійснювати у строк, передбачений для надання відповіді, підготовку та направлення письмової відмови в задоволенні запиту у випадках, якщо:

- Сахновщинська селищна рада  не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п.3 “Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання (до Форм 3-5)”, затвердженої цим розпорядженням.

4.3. Визначати місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо - приймальню.

5. Встановити, що інформація на запит надається безкоштовно. Відшкодуванню запитувачем інформації підлягають витрати на копіювання та друк документів для задоволення запиту на інформацію (обсягом більш як 10 сторінок) відповідно до розрахованих норм для їх  відшкодування. Головному бухгалтеру  Т.І. Сидоренко розробити та подати на затвердження кошторис на відшкодування витрат на копіювання та друк документів для задоволення запиту на інформацію (обсягом більш як 10 сторінок) в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Затвердити Форму 3 «Запит на отримання публічної інформації від фізичної особи», Форму 4 «Запит на отримання публічної інформації від юридичної особи», Форму 5 «Запит на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи», «Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання (до Форм 3-5)».

7. Олєйнік Ю.В.,  Кунденко Г.П. .розмістити в меріжі інтернет  Форми 2-5, затверджені цим розпорядженням.

8. Олєйнік Ю.В.,  Хорошевській Ю.А., які є відповідальними за підготовку  рішень сесій, виконкомів  забезпечувати оперативне оприлюднення публічної інформації, документів, що її містять, шляхом розміщення на web-сайті Сахновщинської селищної ради. 

9. Начальникам комунальних підприємств, закладів,  які  підпорядковуються Сахновщинській селищній раді  розробити накази про організацію доступу до публічної інформації у відповідному підприємстві, закладі.

10. Чумак Н.С. довести це  розпорядження  до керівників комунальних підприємств, закладів,  посадових осіб. 

11. Вважати розпорядження від 26.12.2012 року «Про призначення відповідальних осіб з питань запитів на інформацію» таким, що втратило чинність.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

             Сахновщинський селищний голова                                                     В.В.Сидоренко

 

Форма 3

до розпорядження № 23 від 04 березня 2016 р.

Сахновщинська селищна рада

            64501 смт. Сахновщина, вул. .Поштова, №2 _______________________________________

_______________________________________

(прізвище, ім'я по батькові запитувача)

Поштова адреса:_______________________ ______________________________________

е-mail:________________________________

тел:. __________________________________

 

 

ЗАПИТ

від фізичної особи на отримання публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати у визначений законом термін __________________________________________________________________________________

(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати ________________________________________________________________________________

(поштою/електронною поштою/факсом/інше на адресу/номер)

___________________________________________________________________________________

Із вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок ознайомлений(-а).

 

“____”___________ 20____р.                                                         ________________

                                                                                                                                                   (підпис запитувача)

Форма 4

до розпорядження № 23 від 04 березня 2016 р..   

Сахновщинська селищна рада

64501 смт. Сахновщина, вул. Поштова, № 2

_______________________________________

_______________________________________

                                                                             (найменування запитувача)

Поштова адреса:_______________________ ______________________________________

е-mail:________________________________

тел.: __________________________________

 

ЗАПИТ

 від юридичної особи на отримання публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати у визначений законом термін _______________________________________________________________________________

(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати __________________________________________________________________________________

(поштою/електронною поштою/факсом/інше на адресу/номер)

___________________________________________________________________________________

Із вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок ознайомлений(-а).

 

 

“____”___________ 20____р.

 

 

_________________________                     _____________                     ______________

                             (посада)                                                                                   (підпис)                                       (прізвище, ініціали)

Форма 5

до розпорядження № 23 від 04 березня 2016 р.  

Сахновщинська селищна рада

64501  смт. Сахновщина, вул. Поштова, № 2

_______________________________________

_______________________________________

(найменування запитувача)

Поштова адреса:_______________________ ______________________________________

е-mail:________________________________

тел.: __________________________________

 

 

ЗАПИТ

від об'єднання громадян без статусу юридичної особи

на отримання публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати у визначений законом термін ________________________________________________________________________________

(вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати ___________________________________________________________________________________

(поштою/електронною поштою/факсом/інше на адресу/номер)

___________________________________________________________________________________

Із вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок ознайомлений(-а).

 

“____”___________ 20____р.   _____________    ____________________________________

                                                                    (підпис)                                (прізвище, ім’я по батькові уповноваженої особи запитувача)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядженням   № 23 від 04 березня 2016 р..

 

Інструкція щодо процедури подання

запиту на інформацію, її отримання (до Форм 3-5).

1. Запит на інформацію - прохання особи до розпорядника інформації (Сахновщинської селищної ради) надати публічну інформацію, що знаходиться у її  володінні. Запит на інформацію може подаватися фізичною особою, юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи та бути індивідуальним або колективним.

2. Запит на отримання інформації може подаватися у довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію суб’єкти, залежно від статусу, можуть подавати запити шляхом заповнення відповідно Форми 3, Форми 4, Форми 5.

3. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. Запит на інформацію може подаватися в письмовій формі, електронною поштою, іншим способом на вибір запитувача, з дотриманням вимог Закону.

5. Запит на публічну інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська селищна рада  може бути поданий:

1) на поштову адресу: 64501,  смт. Сахновщина, вул. Поштова, № 2,  Сахновщинська селищна рада,  (з поміткою на конверті «запит на інформацію»);

2) на електронну адресу: sahn_possovet@ukr.net

3) телефаксом: (05762) 3-10-03.

6. Форми запитів можна отримати за адресою: смт. Сахновщина, вул. Поштова, № 2, Сахновщинська селищна рада, каб. № 1,   або на web-сайті Сахновщинської селищної ради : www.sahnovpossovet.at.ua

7. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

8. Відповідь про задоволення запиту на інформацію може бути надана у формі, в якій подано запит, письмовій формі, чи у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту, а у випадку його обґрунтованої терміновості (запит на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян тощо) – 48 годин з дня отримання запиту.

9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, про що запитувачу повідомляється в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

10. Інформація на запит надається безкоштовно. Відшкодуванню запитувачем інформації підлягають витрати на копіювання та друк документів для задоволення запиту на інформацію (обсягом більш як 10 сторінок) відповідно до розрахованих норм для їх відшкодування, крім випадків надання інформації, що становить суспільний інтерес.

11. Сахновщинська селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) Сахновщинська селищна рада не володіє і не зобов'язана  відповідно до її  компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (пунктом 3 цієї Інструкції).

12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до селищного голови, розпорядника вищого органу або суду.

 

Форма 1

до розпорядження  № 23

від 04 березня 2016 р

 

 

Звіт

щодо задоволення запитів на інформацію

 

Кількість зареєстрованих

запитів на інформацію

Кількість задоволених запитів на інформацію

Кількість запитів у задоволенні яких було відмовлено в повному обсязі з підстав ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

у повному обсязі

частково

всього

п.1 ч.1 ст.22 (Сахновщинська селищна рада не володіє інформацією)

п.2 ч.1 ст.22 (запитувалась інформація з обмеженим доступом)

п.3 ч.1 ст.22 (запитувачем не відшкодовано фактичні витрати )

п.4 ч.1 ст.22 (не дотримано вимог до запиту на інформацію)

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Форма 2

до розпорядження № 23 від 04 березня 2016 р.   

___________________________________

___________________________________

(прізвище, ініціали запитувача)

___________________________________

___________________________________

(поштова адреса запитувача)

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розгляду запиту на інформацію

 

Шановний(-а) ___________________________________________________________________

З приводу Вашого запиту на інформацію вх. №_________ від «___»_____________ ______р. повідомляю, що* ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, у зв’язку з чим строк розгляду Вашого запиту продовжено до __________ днів.

 

 

З повагою,

Сахновщинський селищний голова                                       Сидоренко В.В.

 

 

 

Надавач інформації:

____________________ _____________________ 

(посада)                                                      ( прізвище, ініціали)

тел.:_________________

 

 

 

*надається роз’яснення причин продовження строку: запит стосується надання великого обсягу інформації, що потребує значних витрат часу для підготовки повної відповіді; пошук інформації здійснюється серед значної кількості даних; інші вмотивовані випадки.

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Червень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples

  • Copyright MyCorp © 2021
    Створити безкоштовний сайт на uCoz